Какво ми се полага в рамките на профилактичния преглед?

Какво ми се полага в рамките на профилактичния преглед?

Бях на преглед при личната си лекарка и обясних за проблем с нередовна менструация. Даде ми направление за гинеколог, но ми пусна и изследвания, свързани с ежегодната профилактика. Как бих могла да разбера на какви изследвания и прегледи имам право?

Станислава Желязкова, гр. Добрич

За да ви отговорим конкретно, трябва да посочите каква е възрастта ви. Общопрактикуващият лекар е задължен да извърши т.нар. профилактичен преглед, на който имате право, веднъж в календарната година. Личният лекар преценява кога да издаде направление за извършване на изследванията, съобразно изискванията за провеждане на профилактичните прегледи.

Изследванията, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група, в която пациентите попадат. Дейностите, които трябва да извърши личният лекар, са: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група, в която пациентите попадат.

Подробна информация за прегледите и изследванията, които следва да бъдат извършени по време на профилактичния преглед, който личният лекар е задължен да проведе в рамките на календарната година, ще намерите на сайта на НЗОК – меню „НРД“ – „Национален рамков договор 2023-2025 г. за медицински дейности“ – Приложение №12 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на здравноосигурените (ЗОЛ) над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване...“ - Дейност на ОПЛ при провеждане на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18-годишна възраст.

Коментари