Упойката включена ли е в цената, заплащана от НЗОК?

Упойката включена ли е в цената, заплащана от НЗОК?

Мои близък роднина постъпи в болница за планирана операция с необходимото направление за хоспитализация. От съответното болнично заведение изискаха от мен допълнително заплащане на упойката, която се налага за извършване на процедурата. Редно ли е да се въвеждат разпоредби, които се покриват от Здравната каса? 

Бойка Дойчинова, гр. Ямбол

Упойката е включена в цената, заплащана от НЗОК. Пациентът не дължи заплащане в случай, че е здравноосигурен и постъпва с направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7).

Ако желаете, може да подадете сигнал до Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която лечебното заведение за болнична помощ има сключен договор по съответната клинична пътека, с цел извършване на проверка. В рубрика „Контакти“, на сайта на НЗОК, са публикувани адресите на РЗОК в страната.

Коментари