При сърдечна недостатъчност не правете рехабилитация с минерална вода

При сърдечна недостатъчност не правете рехабилитация с минерална вода

Хотел СБР „Момин проход“ 

Момин проход се намира в Южна България на железопътна и шосейна артерия между София и Пловдив, в югозападните разклонения на Средна гора. Филиалът е разположен в паркова зона, на приблизително разстояние 300 м от центъра на град Момин проход и на 3 км от град Костенец. Надморска височина – 494 м. Климатът е  умерено – континентален, благоприятен за целогодишно лечение.

Средногодишна температура на въздуха:  +10,5 градуса, при средна януарска -1 и средна юлска +22 градуса.

 Показания за лечение:

• Заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове: хронични възпалителни и алергични ларингити, фарингити, синуити, бронхити, бронхиална астма, състояние след пневмонии, хроничен ринит, хронична обструктивна белодробна болест, бронхиектазна болест, пневмокониози и др.

• Заболявания на опорно-двигателния апарат: остеоартрози и сродни заболявания, състояния след счупвания, лекувани оперативно и консервативно, състояния след ендопротезиране, заболявания на мускули и сухожилия.

• Kъсни последици от полиомиелит.

• Заболявания на централната нeрвна система: ДЦП, остатъчни парези, след апоплексия, травматични увреди на централна нервна система и възпалителни заболявания на същата.

• Заболяване на периферната нервна система: невралгия, неврити, радикулити, плексити, компресивни коренчеви синдроми, родова плексусова увреда при деца, мононевропатии, мононеврити, полиневропатии, следтравматични лезии на периферни нерви, лекувани оперативно или консервативно.

• Кожни заболявания: псориазис в неизострен стадий, парапсориазис, невродермит, себорейна екзема, други хронични екземи, без гнойни процеси, професионални лекарствени дерматити, начална форма на склеродермия и склеротичен склеродермит, ихтиозис, кератодермия, пруритус, дисхидроза, хронична уртикария.

• Обща профилактика: укрепване и закаляване на организма, освен в рамките на лечебния процес на посочените заболявания, също и флуорна профилактика на зъбния кариес и на възрастовата остеопороза, както и на процесите на преждевременно стареене.

Противопоказания:

• Активна белодробна туберколоза или с друга органна локализация.

• Новообразувания.

• Остри фебрилни състояния с уточнена етиология.

• Обострени стадий на хронични заболявания.

• Напреднал стадий на дихателна, сърдечносъдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност.

• Високостепенна малигнена артериална хипертония.

• Хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни нарушения.

• Субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия.

Методи на лечение:

• Балнеолечение – вани, басейни, лечебни душове, тангенторен масаж и субаквална гимнастика, иригации, инхалации.

• Кинезитерапия – индивидуална и групова лечебна физкултура.

• Лечебен масаж – използват се класическите методи за рефлекторна терапия по Войта, индивидуално се застъпват методиките на Бобат и Кабат при децата с ДЦП.

• Топлинни процедури – влажни обвивания по Кени, калолечение, парафинолечение.

• Електролечение, електрофореза, електростимулация, УВЧ, солукс, магнитотерапия, интерферентен ток.

• Медикаментозно лечение в помощ на кинезитерапевтичната програма.

• Оперативно лечение – след прецизен кинезиологичен анализ, етапно с прилагане на всички оперативни техники за корекция на деформациите и контрактурите при ДЦП.

• Психолого – педагогическа рехабилитация, социална хабилитация, учебни занятия от първи до осми клас.  

• Диетично хранене според заболяването.

Специалисти

• физикална и рехабилитационна медицина

• ортопедия и травматология

• педиатрия

• неврология

• вътрешни болести.

С какви документи мога да кандидатствам за програмата „Профилактика и рехабилитация“?

Допълнителна информация

• Богата гама от физиотерапевтична апаратура

• Вътрешен басейн

• Детски басейн – вътрешен и външен

• Фитнес зала

• Минерални вани

• Тангенторни вани

• Кални вани

• Сауна

• Салон за ЛФК

• Асансьор

• Детска площадка

• Спортна площадка

Препоръчително е да се представи медицинска документация, доказваща заболяването: ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на НЕЛК/ТЕЛК (ако има).

Преди извършване на резервации, е необходимо заинтересованите пациенти да се информират за заболяванията и противопоказания за лечение, профилактика и рехабилитация по програма на НОИ.

Какви документи са необходими за постъпване на хората във филиалите на „СБР-НК“ ЕАД за дейността по профилактика и рехабилитация:

• Документ за самоличност.

• Удостоверение от ТП на НОИ.

• Медицинско направление от лекуващия лекар.

• Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на пациента – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

• Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

• Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с такава.

Не се приемат хора със заболявания, противопоказни за провеждане на профилактика и рехабилитация в съответните изпълнители.

Адрес:
„СБР - НК” ЕАД,
филиал Момин проход
ул.”Христо Ботев” №6
гр. Момин проход
ПК: 2035
Тел: 071426197
Тел: 0882805530
Тел: 071426654
Имейл: [email protected]

Балнеохотел „Маркони“

Балнеохотел „Маркони”  се утвърди като център за всички, които търсят място за почивка и възстановяване, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат.

Природното богатство от  минерални води, мек климат и разположението му в географския център на страната, предлага на гостите на курорта уникални преживявания.

На цял един етаж са разположени водолечебен сектор с комбинирани въздушно-вихрови, хидрогалванични, перлени, екстензионни и тангенторни вани. Следващият раздел е кинезитерапевтичният, състоящ се от салон за ЛФК и фитнес, и масажни кабинети. Съществено място в терапевтичния процес заема и Секторът „Електролечение”. 

Кой има право на парична помощ за рехабилитация?

Медицински център „Авицена-Маркони” е оторизиран да провежда диагностика, профилактика и лечение на заболяванията от профила на Павел баня. В тази връзка е уместно да се спомене, че и тук все по-успешно навлизат инструменталните методи на диагностика.

Базата разполага с доплер – сонографски апарат, който подпомага уточняването и прецизирането на подхода, предимно при шийната патология. Медицинският персонал е със съответстваща квалификация и опит, даващи възможност за екзактното извършване на лечебния процес.

Показания за балнеолечение: 

1. Заболявания на опорно-двигателния апарат:

• Дегенеративни и възпалителни ставни заболявания:

• ревматизъм, извън острия стадий

• ревматоиден артрит

• инфектартрити и инфектполиартрити

• деформиращи остеоартрози

• болест на Бехтерев/анкилозиращ спондилартрит

• възпаления на сухожилията

• ставните торбички

• мускулите и залавните им места

• вибрационна болест и други заболявания на околоставния апарат

• обменно-ендокринни

• травматични и други артрити

• състояния след изгаряния – келоиди, ръбци и др.;

Състояния след травматични (ортопедични) заболявания:

• състояния след фрактура на костите и след гипсова имобилизация

• състояния след контузии

• изкълчвания

• навяхвания

• контрактури и анкилози на ставите

• вродени луксации на тазобедрените стави

• състояния след операции на ставите

• ендопротезно болни

• коригиращи операции

• състояния след ампутация на крайници

• остити

• периостити и остеомиелити

• остеопороза.

Вертеброгенни болестни изменения:

• дискова болест (шийни, гръдни и лумбални поражения  на междупрешленните дискове) във всички разнообразни форми и тежести;

• блокирани движения в ставите на гръбнака с болка и ограничение на движението.
2. Заболявания на периферната нервна система:

• невралгии

• неврити

• радикулопатии

• полиневрити и полимиелорадикулоневрити

• остатъчни явления от детски паралич и др.

Oсновни противопоказания за лечение в Павел баня са:

• онкологични заболявания

• остри възпалителни болести

• изразени сърдечносъдови болести

• психични болести, дори и в ремисия 

• недобре компенсирани болести на ендокринната и централната нервна система.

Адрес:
Балнеохотел „Маркони”
Павел баня, 
ул.”Княз Павел“ 1
Тел: 0885/05-93-31  
Тел: 0893/67-77-92

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари